» » » ایزوله سویا - Isolated Soy Protein – Soya Protein

ایزوله سویا - Isolated Soy Protein – Soya Protein

توضیحات

ایزوله سویا- Isolated Soy Protein – Soya Protein

پروتئین ایزوله سویا از استخراج و رسوب دادن پروتئین آرد سویا با حذف چربی و کربوهیدرات ها از کنجاله سویا تولید می شود و دارای حدود 90% پروتئین است. این ماده به منظور افزایش سطح پروتئین در مواد غذایی، کاهش چروکیدگی و ایجاد پیکره از طریق امولسیفیکاسیون، تثبیت و اتصال چربی و آب مورد استفاده قرار می گیرد.

ایزوله سویا بیشترین غلظت پروتئین در میان دیگر محصولات مشتق شده از سویا را دارد و بهترین منبع غذایی جهت تامین اسید آمینه می باشد و در عین حال مزه و خصوصیات ظاهری مواد غذایی را تغییر نمیدهد.

ایزوله سویا در صنایع غذایی به دلیل خصوصیاتی هم چون افزایش میزان پروتئین ماده غذایی، خواص امولسیفایری، جذب آب و چربی و خاصیت چسبندگی و در عین حال عدم داشتن طعم و بو از اهمیت خاصی برخوردار است.

کاربرد ایزوله سویا:

- یکی از مهمترین کاربردهای پروتئین ایزوله سویا در ساخت مکملهای ورزشی و پودرهای مخصوص ماهیچه سازی در ورزشکاران می باشد.
- ایزوله سویا در نوشابه ها و نوشیدنی های ورزشی استفاده می شود.
- اسید آمینه های ایزوله سویا منبع تأمین پروتئین در جانشین های شیر است و به علت دارا بودن بیش ترین درصد پروتئین، برای تمامی افراد نیازمند به مقادیر پروتئین بالا، قابل استفاده است .
- از ایزوله سویا در ماکارونی جهت افزایش ارزش تغذیه ای، افزایش قدرت جذب آب و کاهش مقدار نشاسته ته نشین شده در هنگام پخت استفاده می شود.
- ایزوله سویا در محصولاتی هم چون سوسیس و کالباس و محصولات کم چرب گوشتی باعث بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی از جمله خواص امولسیفایری و نگهداری آب می شود.
- سویا ایزوله درغلات صبحانه، محصولات نانوایی ، برگر ها ، ناگت ها ، فرانکفورترها ، سس ها، سوپ ها و غذاهای آماده و غذاهای گوشتی و ماهی استفاده می شود.
- ایزوله سویا در صنایع لبنی مانند بستنی، ماست، پنیر و سایر محصولات لبنی کاربرد دارد.
- ایزوله سویا به فرآورده های گوشتی ، همبرگر و گوشت های تقلیدی جهت ایجاد امولسیون ، تثبیت و اتصال چربی و آب ، کاهش چروکیدگی ، اتصال مواد به یکدیگر ، کنترل رطوبت ، جلوگیری از مهاجرت چربی ها به سطح گوشت و کنترل بافت و تقویت پروتئین اضافه می گردد .
- پروتئین ایزوله سویا موجب ایجاد ساختمان ژلی می شود که رطوبت و چربی در داخل خود قرار میدهد و باعث بهتر جویده شدن و آبدار شدن محصول می شود.


محصولات مشابه