» » » AMMONIUM BICARBONATE – بی کربنات آمونیوم

AMMONIUM BICARBONATE – بی کربنات آمونیوم

توضیحات

AMMONIUM BICARBONATE – بی کربنات آمونیوم

پودر سفید رنگ بلوری آمونیوم بیکرنات یک نمک قلیایی سفیدرنگ و کریستالی با بوی بسیار کم آمونیاک و محلول در آب می باشد که با افزایش دما حلالیت آن در آب افزایش یافته و باعث کاهش دمای آب می شود. آمونیوم بی کربنات در الکل ها و استون نامحلول می باشد.

بی کربنات آمونیوم به دو صورت صنعتی (Chemical grade) که معمولا مایع می باشد و خوراکی (Food grade) که معمولا پودریست وجود دارد.

کاربردهای آمونیاک پودری:

- آمونیاک در صنایع بیکری و نان و شیرینی و بیسکوئیت عامل تخمیر در خمیر می باشد. میکروارگانیسم های تولید شده در حین فرآیند تخمیر دارای خواص متابولیک نیز می باشند و تولید کننده چند نوع از ویتامین های گروه B می باشند. در حین عمل تخمیر، اسید و الکل تولید می شود که باعث توقف رشد و نابودی میکروارگانیسم های پاتوژن گردیده و لذا بهداشت خمیر و نان را تقویت می نماید. تخمیر موجب ایجاد طعم و عطر مطبوع در نان می گردد و با کاهش pH به دلیل تولید شدن اسید و ایجاد حالت کلوئیدی گلوتن موجب ماندگاری بیشتری در نان می گردد.
- خاصیت تثبیت کننده بی کربنات آمونیوم امکان حفظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی ایده آل در ماده غذایی را فراهم می آورد و باعث حفظ ماده غذایی در حالت همگن یا با حفظ و تقویت یک رنگ. علاوه بر این خاصیت را دارد که pH را با کنترل یا تغییر اسیدیته یا قلیایی یک محصول غذایی تنظیم کند. و در نهایت به عنوان یک عامل ترک کننده آمونیاک پودری به تنهایی یا در ترکیب با دیگران قابلیت انتشار گاز را دارد و در عین حال میزان خمیر را برای کالاهای پخته افزایش می دهد.
- بی کربنات آمونیوم می تواند در مواد غذایی ، آشامیدنی ، دارویی ، بهداشت و محصولات مراقبت شخصی ، کشاورزی ، خوراک دام و طیور استفاده شود.
- در نوشیدنی بی کربنات آمونیوم می تواند به عنوان عامل فوم در نوشیدنی استفاده شود.
- بی کربنات آمونیوم سبب ایجاد ساختاری متخلخل و ترد به ویژه در کراکر و بیسکویت و شیرینی می شود
.

محصولات مشابه